Members

Council Representatives 

Reeve Tom Anderson

 • (C) 431-345-0017
 • Email:  tomanderson1@xplornet.com

Councillor Kerry Hopfner – Ward 1              .

 • (H) 204-613-0127
 • (C) 431-739-7760

Councillor Tim Stott – Ward 2

 • (H) 204-767-2085
 • (C) 204-886-7427

Councillor Travis Turko – Ward 3

 • (H) 204-767-2113
 • (C) 204-447-5372

Councillor Michael Brown – Ward 4

 • (H) 204-767-2237
 • (C) 204-447-7828

Councillor/Deputy Reeve Terry Dayholos – Ward 5 

 • (H) 204-843-2908
 • (C) 204-856-6276

Councillor Logan Dumanske – Ward 6

 • (H) 204-843-2347
 • (C) 204-843-0085